Vilkår og betingelser 

A. Introduksjon
1. Personvernet til våre besøkende er svært viktig for oss, og vi forplikter oss til å holde det trygt. Denne erklæringen forklarer hva vi gjør med din personlige informasjon.
2. Ved å godta bruk av informasjonskapsler (cookies) i henhold til vilkårene i denne erklæringen når du først besøker vårt nettsted, gir du oss tillatelse til å bruke informasjonskapsler hver gang du besøker vårt nettsted.

B. Medlemsskap
3.1 Medlemsskap i FIRE koster 200 NOK/år.
3.2 All deltakelse på treninger, aktiviteter og turer skjer på eget ansvar.
3.3 I FIRE dokumenterer vi aktivitetene. Ved deltakelse på aktiviteter er man selv ansvarlig for å si ifra om man ikke ønsker å bli avbildet.
3.4 Som medlem av FIRE forplikter du deg til å bidra å skape et rusfritt og positivt miljø.

C. Samling av personlig informasjon
Følgende typer personlig informasjon kan samles, lagres og anvendes:
4. informasjon om din datamaskin, inklusiv din IP adresse, geografiske lokasjon, nettlesertype og versjon, og operativsystem;
5. informasjon om dine besøk til og bruk av dette nettstedet, inklusiv referansekilden, besøkslengde, sidevisninger, og navigasjonssti på nettstedet;
6. informasjon, som din e-post adresse, som du fyller inn når du registrerer deg på vårt nettsted;
7. informasjon som du fyller inn når du lager en profil på vårt nettsted—for eksempel, ditt navn, profilbilder, bursdag, sivilstatus, interesser og hobbyer, utdanning, og arbeid;
8. informasjon som ditt navn og e-postadresse, som du fyller inn for å sette opp abonnement på våre e-poster og/eller nyhetsbrev;
9. informasjon som du fyller inn mens du bruker tjenesten på vårt nettsted;
10. informasjonen som genereres ved bruk av vårt nettsted, inkludert når, hvor ofte, og under hvilke sammenhenger du bruker det;
11. informasjon relatert til noe du kjøper, tjenester du bruker, eller transaksjoner du gjør gjennom vårt nettsted, som inkluderer ditt navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og kredittkort-detaljer;
12. informasjon som du legger ut på vårt nettsted med formål om å publisere det på internett, som inkluderer ditt brukernavn, profilbilder, og innholdet i dine innlegg;
13. informasjon som befinner seg i enhver type kommunikasjon som du sender oss via e-post eller gjennom vårt nettsted, inklusiv dens kommunikasjonsinnhold og metadata;
14. all annen personlig informasjon som du sender til oss.
Før du utleverer til oss personlig informasjon om en annen person, må du motta den personens godkjenning til å både oppgi og prosessere den personlige informasjonen i henhold til denne erklæringen

D. Bruk av din personlige informasjon
Personlig informasjon som sendes inn til oss gjennom vårt nettsted, vil brukes for formål spesifisert i denne erklæringen eller på de relevante sidene på nettstedet. Vi kan bruke din personlige informasjon for følgende:
15. administrasjon av vårt nettsted og vår bedrift;
16. tilpasse vårt nettsted for deg;
17. muliggjøre for deg bruk av tjenestene tilgjengelig på vårt nettsted;
18. sende deg varer kjøpt gjennom vårt nettsted;
19. levere tjenester kjøpt gjennom vårt nettsted;
20. sende utskrifter, faktura og betalingspåminnelser til deg, og innhente betalinger fra deg;
21. sende deg kommersiell kommunikasjon ikke relatert til markedsføring;
22. sende deg e-postvarslinger som du spesifikt har etterspurt;
23. sende deg vårt epost nyhetsbrev, dersom du har etterspurt det (du kan informere oss når som helst dersom du ikke lenger ønsker nyhetsbrevet);
24. sende deg markedsføringskommunikasjon relatert til vår bedrift eller bedriftene til nøye utvalgte tredjeparter som vi tror kan være av interesse for deg, via post, eller dersom du spesifikt har godkjent dette, via epost eller lignende teknologi (du kan informere oss når som helst dersom du ikke lenger ønsker markedsføringskommunikasjon);
25. tilby våre tredjeparter med statistisk informasjon om våre brukere (men de tredjepartene vil ikke kunne identifisere individuelle brukere fra den informasjonen);
26. håndtere forespørsler og klager fra deg eller om deg relatert til vårt nettsted;
27. holde vårt nettsted sikkert og forhindre svindel;
28. verifisere etterlevelse av vilkår og betingelser som styrer bruken av vårt nettsted (inklusiv overvåkning av private beskjeder sendt gjennom vårt nettsteds private meldingstjeneste); og
29. annen bruk.
Dersom du sender inn personlig informasjon for publisering på vårt nettsted, vil vi publisere og på annet vis bruke den informasjonen i henhold til lisensen du gir oss.
Dine innstillinger for personvern kan brukes for å begrense publiseringen av din informasjon på vårt nettsted og kan justeres ved bruk av personvernskontrollene på nettstedet.
Vi vil ikke, uten ditt samtykke, utlevere din personlige informasjon til noen tredjepart for deres eller andre tredjeparters direkte markedsføring.

E. Utlevering av personlig informasjon
Vi kan utlevere din personlige informasjon til våre ansatte, forsikringsselskaper, annonsører, agenter, leverandører eller underleverandører der det er rimelig og nødvendig for formålene lagt frem i denne erklæringen.
Vi kan utlevere din personlige informasjon til ethvert medlem i vår gruppe med selskaper (dette betyr våre datterselskaper, vårt holdingselskap og alle deres datterselskaper) der det er rimelig og nødvendig for formålene lagt frem i denne erklæringen.
Vi kan utlevere din personlige informasjon:
30. i den grad vi er lovlig pålagt til å gjøre det;
31. i sammenheng med enhver pågående eller potensielle juridiske retterganger;
32. for å etablere, utøve eller beskytte våre juridiske rettigheter (inklusiv å tilby informasjon til andre for formål som forebygging av svindel og redusere kredittrisiko);
33. til kjøperen (eller potensiell kjøper) av enhver forretning eller ressurs som vi selger, eller vurderer å selge; og
34. til enhver person som vi har rimelig tro at kan henvende seg til en domstol eller en annen kompetent myndighet for utlevering av den personlige informasjonen hvor, etter vår rimelige mening det er sannsynlig at en slik domstol eller myndighet vil avgjøre at den personlige informasjonen skal utleveres.
Utenom det som er nevnt i denne erklæringen, vil vi ikke utlevere din personlige informasjon til tredjeparter.

F. Internasjonale dataoverføringer
35. Informasjon som vi samler kan lagres, prosesseres i, og overføres mellom ethvert land som vi opererer i for å la oss anvende informasjonen i henhold til denne erklæringen.
36. Informasjon som vi samler kan overføres til følgende land som ikke har databeskyttelseslover tilsvarende de som eksisterer i Det europeiske økonomiske området: USA, Russland, Japan, Kina og India.
37. Personlig informasjon som du publiserer på vårt nettsted eller sender inn for publisering på vårt nettsted kan bli gjort tilgjengelig via internett, rundt om i verden. Vi kan ikke forhindre bruk eller misbruk av slik informasjon av andre.
38. Du godtar overføring av personlig informasjon beskrevet i Seksjon F.

G. Lagring av personlig informasjon
39. Denne seksjonen, seksjon G, utdyper om våre retningslinjer og prosedyrer som omfatter oppbevaring av personlig informasjon, som er designet for å sørge for at vi etterlever våre juridiske forpliktelser knyttet til lagring og sletting av personlig informasjon.
40. Personlig informasjon som vi behandler for ethvert formål skal ikke beholdes lenger enn nødvendig for gitt formål.
41. Ved å etterleve artikkel G-2, sletter vi vanligvis personlig data som går under kategoriene beskrevet nedenfor, innen dato/tid satt nedenfor:
a. personlig data vil slettes ved endt medlemsskap i FIRE; og
b. hvis du ber spesifikt om dette.
42. På tross av de andre bestemmelsene i Seksjon G, vil vi oppbevare dokumenter (inkludert elektroniske dokumenter) som inneholder personlig data:
c. i den grad vi er lovlig pålagt til å gjøre det;
d. dersom vi tror at dokumentene kan være relevant til pågående eller potensielle juridiske retterganger; og
e. for å etablere, utøve eller beskytte våre juridiske rettigheter (inklusiv å tilby informasjon til andre med formål om forebygging av svindel og redusering av kredittrisiko).
H. Sikkerheten til din personlige informasjon
43. Vi tar rimelig tekniske og organisatoriske forholdsregler for å forhindre tap, misbruk eller endring av din personlige informasjon.
44. Vi vil også lagre all den personlige informasjonen du oppgir på vår sikre (passord- og brannmurbeskyttede) servere.
45. Alle elektroniske finansielle transaksjoner som fylles inn gjennom vårt nettsted vil beskyttes av krypteringsteknologi.
46. Du anerkjenner at overføringen av informasjon over internett i utgangspunktet er usikkert, og vi kan ikke garantere sikkerheten av data sendt over internett.
47. Du er ansvarlig for å holde passordet du benytter for tilgang på vårt nettsted konfidensielt; vi vil ikke spørre deg for ditt passord (med unntak når du logger inn på nettstedet vårt).

I. Endringer
Vi kan oppdatere denne erklæringen fra tid til annen ved å publisere en ny versjon på vårt nettsted. Du bør besøke denne siden med jevne mellomrom for å sørge for at du forstår endringer som blir utført på denne erklæringen. Vi kan informere deg om endringer på denne erklæringen via e-post eller gjennom det private meldingssystemet på vårt nettsted.

J. Dine rettigheter
Du kan instruere oss om å utlevere all personlig informasjon vi holder om deg; utlevering av slik informasjon vil være underlagt følgende:
48. betaling av en avgift {0 NOK}; og
49. tilstrekkelig dokumentasjon for å bekrefte din identitet for dette formålet, godkjenner vi vanligvis et fotokopi av ditt pass, godkjent av notarius publicus i tillegg til en originalkopi av en regning som viser din nåværende adresse.
Vi kan tilbakeholde personlig informasjon som du etterspør i det omfang det er tillatt av lovverket.
Du kan til enhver tid instruere oss til å ikke prosessere din personlige informasjon for markedsføringsformål.
I praksis, vil du vanligvis enten uttrykkelig godkjenne på forhånd vårt bruk av din personlige informasjon for markedsføringsformål, eller så vil vi gi deg en mulighet til å velge bort bruk av din personlige informasjon for markedsføringsformål.

K. Tredjeparts nettsteder
Vårt nettsted inkluderer hyperkoblinger til, og detaljer til tredjeparter. Vi har ingen kontroll over, og er ikke ansvarlige for, personvernpolitikk og praksiser til våre tredjeparter.

L. Oppdatere informasjon
Vennligst informer oss dersom den personlige informasjonen som vi oppbevarer om deg må korrigeres eller oppdateres.

M. Informasjonskapsler
Vårt nettsted bruker informasjonskapsler. En informasjonskapsel er en fil som inneholder en identifikator (en streng med bokstaver og tall) som sendes via en webserver til en nettleser, som lagrer filen. Identifikatoren sendes deretter tilbake til serveren hver gang nettleseren ber om en side fra serveren. Informasjonskapsler kan enten være vedvarende eller sesjonsbaserte: en vedvarende informasjonskapsel vil lagres av nettleseren og vil være gyldig til utløpsdatoen, med mindre den slettes av brukeren før utløpsdatoen; en sesjonsbasert informasjonskapsel derimot, vil utløpe når brukerens sesjon avsluttes; når nettleseren lukkes. Informasjonskapsler inneholder stort sett ikke informasjon som personlig identifiserer en bruker, men personlig informasjon som vi lagrer om deg kan kobles til informasjonen som er lagret i og hentet fra informasjonskapsler. Vi bruker både sesjonsbaserte og vedvarende informasjonskapsler på vårt nettsted.
50. Navnet på informasjonskapslene vi bruker på vårt nettsted og formålene de brukes for, er beskrevet nedenfor:
f. vi bruker Facebook Pixler, Google Analytics og Adwords på vårt nettsted for å gjenkjenne en datamaskin når en bruker besøker nettstedet / spore brukere når de navigerer på siden / aktiverer bruk av handlekurv på nettstedet / forbedre nettstedets brukervennlighet / analysere bruken av nettstedet / administrere nettstedet / forhindre svindel og forbedre sikkerheten til nettstedet / personliggjøre nettstedet for hver bruker / vise annonser som kan være av interesse for spesifikke brukere / forklare formål;
51. De fleste nettlesere lar deg nekte å akseptere informasjonskapsler—for eksempel:
g. i Internet Explorer (versjon 10) kan du blokkere informasjonskapsler ved å bruke innstillingene for overstyring ved å klikke “verktøy,” “alternativer for internett”, “personvern”, og til slutt “avansert”;
h. i Firefox (versjon 24) kan du blokkere alle informasjonskapsler ved å klikke på “verktøy,” “alternativer,” “personvern,” velge “bruk tilpassede innstillinger for historikk” fra nedtrekksmenyen, og fjerne haken på “aksepter informasjonskapsler fra nettsider”; og
i. i Chrome (versjon 29), kan du blokkere alle informasjonskapsler ved å gå til “tilpass og kontroller” menyen, og klikke “innstillinger,” “vis avanserte innstillinger,” og “innholdsinnstillinger,” og deretter velge “blokker sider fra å sette inn data” under “informasjonskapsler” overskriften.
Blokkering av alle informasjonskapsler vil ha en negativ påvirkning på brukervennligheten til mange nettsteder. Dersom du blokkerer informasjonskapsler, vil du ikke kunne bruke alle funksjonene på vårt nettsted.
52. Du kan slette informasjonskapsler som allerede er lagret på din datamaskin—for eksempel:
j. i Internet Explorer (versjon 10), må du manuelt slette informasjonskapsel filer (du kan finne instruksjoner om hvordan det gjøres her http://support.microsoft.com/kb/278835 );
k. i Firefox (versjon 24), kan du slette informasjonskapsler ved å klikke på “verktøy,” “alternativer,” og “personvern”, velg deretter “bruk tilpassede innstillinger for historikk”, klikk på “vis informasjonskapsler,” og til slutt “fjern alle informasjonskapsler”; og
l. i Chrome (versjon 29), kan du slette alle informasjonskapsler ved å gå til “tilpass og kontroller” menyen, og klikke “innstillinger,” “vis avanserte innstillinger,” og “fjern historikk,” og deretter velge “slett informasjonskapsler og annen side- og tilleggsdata” før du klikker på “fjern nettleserdata”.
53. Sletting av informasjonskapsler vil ha en negativ påvirkning på brukervennligheten til mange nettsteder.

Ved salg av varer og medlemsskap gjelder standard

salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett

Disse er som følger:

1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

 

2. Partene

Selger er FIRE Stiftelsen Ett Skritt Videre, Adr: Sandgata 26a, 7012 Trondheim, mail: post@ettskrittvidere.no, tlf: 40 40 60 81, organisasjonsnummer: 915 639 178 , og betegnes i det følgende som  selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som  kjøper/kjøperen.

 

3. Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

 

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

 

5. Betalingen

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

 

6. Levering

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

 

7. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6.

 

8. Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

  • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
  • Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.
  • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt  tilbake.

 

9. Forsinkelse og manglende levering – kjøpernes rettigheter og frist for å melde krav

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

Oppfyllelse

Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.

Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.

Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

Erstatning

Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

 

10. Mangel ved varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

 

11. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

Oppfyllelse

Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer

Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske  utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18  år.

 

12. Garanti

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10.

 

13. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

 

14. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

Share This